sibiuballettheatre@gmail.com +40 269 229 627
Logo Teatrul de Balet Sibiu
Comment are off

Sibiu Dance Competition 2019

dans2019

RO

325 de participanți din peste 10 țări, 35 de premii și 194 de burse de studiu acordate în cadrul celei de-a 12-a ediții a Concursului Internațional de Dans Clasic și Contemporan de la Sibiu.

 

Finalul lunii octombrie a stat sub semnul competiției la Teatrul de Balet din Sibiu, în intervalul 25 – 27 octombrie aici desfășurându-se Concursul Internațional de Dans Clasic și Contemporan, un eveniment extrem de așteptat atât de profesioniștii din lumea dansului cât și de amatorii pasionați de această artă. 

Evenimentul a constat atât în activități adresate participanților, prin organizarea de workshop-uri și a competiției propriu-zise, cât și în organizarea unei gale de excepție la care a participat publicul general – Gala of the Stars pe scena Sălii Thalia, din încheierea concursului. Workshop-urile au avut loc la studioul de la sediul Teatrului de Balet, și au fost susținute de o parte din membrii juriului, o ocazie extraordinară pentru participanți de a-și îmbunătăți deopotrivă tehnica de dans, dar și latura artistică, atât în dansul clasic cât și în dansul contemporan. La competiție au participat 325 de concurenți din Portugalia, Italia, Georgia, Dubai, Japonia, Ucraina, Rusia, Austria, Lituania, Bulgaria, Germania, Ungaria, Republica Moldova precum și elevi ai școlilor de dans de stat și private din România.

Anul acesta, juriul a fost compus din nume mari ale coregrafiei mondiale și profesioniști din domeniul artei dansului, conferind acestui eveniment un înalt grad de calitate și professionalism, Teatrul de Balet din Sibiu confirmându-și astfel poziția în rândul celor mai importante și mai vizibile instituţii de gen. Momentele artistice ale concurenților au fost evaluate și notate de către: Elek Tibor Zsolt – Dance School of the Vienna State Opera, Austria; Alexander Mishutin – International Ballet High School Tokyo, Japonia; Denis Medvedev – Bolshoi Ballet Academy, Rusia; Jean-Jacques Albouy Guy – The Royal Swedish Ballet School, Stockholm, Suedia; Daria Sosnina – Perm State Ballet School, Rusia; Misha Tchoupakov – School of Dance at University of the Arts, North Carolina, SUA; Roberta Ferrara – Equilibrio Dinamico, Italia; Valentin Bartes – Bell Art Cultural Association, Italia; Tatiana Anton – Bell Art Cultural Association, Italia; Yvon Strauss – French Confederation of Dance, Franța; Ketevan Motsonelidze – Tbilisi “V. Chabukiani” Ballet Art State School, Georgia; Adela Floricioiu – Teatrul de Balet Sibiu, România; Cristina Hamel – Opera Națională București, România; Corina Dumitrescu – Opera Națională București, Romania și Ovidiu Dragoman – Manager al Teatrului de Balet Sibiu. În urma jurizării, s-au acordat 35 de premii și 194 de burse de studiu la școli de dans de prestigiu din lume. Amintim aici: Bolshoi Ballet Academy, International Ballet Summer School Dresden, Kyiv Choreographic College, Perm State Ballet School Russia, Vienna Ballet School, Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive USA (New York & Connecticut), Art Studio Professional Dance School, Summer Intensive 2020 Conservatório De Ballet E Dança Annarella Sanchez, Equilibrio Dinamico Dance Company, Ballet And Contemporary Dance Competition 4-6 January 2020 Mexico, International Ballet Seminar And Gala Performance Mesagne (Salento) Italy, International Dance Competition Interdanza 2-3 May 2020 Livorno, Italy, International Ballet & Contemporary Dance Competition „Domenico Modugno” Lecce, Italy, Torino Danza D’autunno International Dance Competition. Premiul cel mare a fost câștigat de Francisco Gomes de la Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez din Portugalia, cu nota 97,6. 

Cea de-a 12-a ediție a Concursului Internațional de Dans Clasic și Contemporan de la Sibiu s-a încheiat cu o gală de excepție, un eveniment pentru publicul iubitor de dans, în care au putut fi urmăriți Julian MacKay, prim solist al Teatrului Mikhailovsky din St. Petersburg, Rusia, alături de prim soliștii Operei din Cairo – Ahmed Yehia și Anya Ahcin. Tot în cadrul galei au urcat pe scenă balerinii Teatrului de Balet Sibiu, dar și o parte din participanții la concurs cu cele mai bune momente de dans ale ediției. 

Ca o noutate pentru ediția de anul viitor, pe lângă grupele și categoriile deja consacrate, la cererea masivă a celor interesați, organizatorii vor introduce grupe de dans de caracter pentru fiecare categorie de vârstă, precum și o grupă de senior clasic amator pentru categoria de vârstă 14-16 ani adresată celor care nu provin din licee vocaționale, sau școli de dans private cu program intensiv. 

 

EN

PRESS RELEASE

07.11.2019

 

325 participants from more than 10 countries, 35 awards and 194 scholarships were granted within the 12th edition of the International Competition of Classical and Contemporary Dance from Sibiu.

 

The end of October was undersigned by the competition at the Sibiu Ballet Theatre, between the 25th– 27th of October here taking place the International Competition of Classical and Contemporary Dance, an extremely anticipated event not only by professionals of the dance world but also by amateurs passionate for this art.

 

The event consisted in activities arranged for the participants, with workshops and the competition itself, and also by organizing an exceptional gala in which the general public participated- Gala of the Stars on the stage of Thalia Hall, for the closure of the competition. The workshops took place at the studio of the Sibiu Ballet Theatre, and were given by some of the jury members, an extraordinary experience for the participants not only for the technique but also for the artistic part, both in classical and in contemporary dance. The competition had 325 participants from Portugal, Italy, Georgia, Dubai, Japan, Ukraine, Russia, Austria, Lithuania, Bulgaria, Germany, Hungry, Moldova and also students from the state and private schools of Romania. 

 

This year, the jury was composed with important names from the ballet world and professionals of this art, offering the event a high quality level of professionalism, Sibiu Ballet Theatre confirming its position between the most important institutions of this kind. The artistic moments of the competitors were evaluated by:  Elek Tibor Zsolt – Dance School of the Vienna State Opera, Austria; Alexander Mishutin – International Ballet High School Tokyo, Japan; Denis Medvedev – Bolshoi Ballet Academy, Russia; Jean-Jacques Albouy Guy – The Royal Swedish Ballet School, Stockholm, Sweden; Daria Sosnina – Perm State Ballet School, Russia; Misha Tchoupakov – School of Dance at University of the Arts, North Carolina, USA; Roberta Ferrara – Equilibrio Dinamico, Italy; Valentin Bartes – Bell Art Cultural Association, Italy; Tatiana Anton – Bell Art Cultural Association, Italy; Yvon Strauss – French Confederation of Dance, France; Ketevan Motsonelidze – Tbilisi “V. Chabukiani” Ballet Art State School, Georgia; Adela Floricioiu – Sibiu Ballet Theatre, Romania; Cristina Hamel – National Opera Bucharest, Romania; Corina Dumitrescu -– National Opera Bucharest, Romania and Ovidiu Dragoman – Director of Sibiu Ballet Theatre. Following the scoring there was giving 35 awards and 194 scholarships to the most prestigious dance schools in the world. Such as: Bolshoi Ballet Academy, International Ballet Summer School Dresden, Kyiv Choreographic College, Perm State Ballet School Russia, Vienna Ballet School, Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive USA (New York & Connecticut), Art Studio Professional Dance School, Summer Intensive 2020 Conservatório De Ballet E Dança Annarella Sanchez, Equilibrio Dinamico Dance Company, Ballet And Contemporary Dance Competition 4-6 January 2020 Mexico, International Ballet Seminar And Gala Performance Mesagne (Salento) Italy, International Dance Competition Interdanza 2-3 May 2020 Livorno, Italy, International Ballet & Contemporary Dance Competition „Domenico Modugno” Lecce, Italy, Torino Danza D’autunno International Dance Competition. The grand prize was won by Francisco Gomes from Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez  in Portugal, with a score of 97,6.

 

The 12th edition of the International Competition of Classical and Contemporary Dance from Sibiu ended with an exceptional gala, an event for dance-loving audience, in which they admired the first soloist of the Mikhailovsky Theatre in St.Petersburg, Russia, Julian MacKay, next to the first soloists of the Cairo Opera, Ahmed Yehia and Anya Ahcin. Also participating in the gala were the dancers of Sibiu Ballet Theatre, as well as some of the participants of the competition with some of the best moments.

 

As a novelty for next year’s edition, apart from the group and categories already established, because of massive demand, the organizers will introduce new categories for: character dance group, for each age category, also a category for amateur senior classical for the 14-16 age category, addressed to those who don’t arrive from a Conservatory or a private dance school with intensive training.